top of page

GDPR tietosuoja seloste

Tietosuojaseloste


www.hhfishng.fi ja HH Fishing & Consulting Ky käsittelee henkilötietoja ja on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.  

Käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito ja palvelujen markkinointi. 

www.hhfishing.fi sivusto kerää tietoja sivuston käyttäjistä sivustojen teknisen ylläpidon,  analysoinnin ja kehityksen tarkoituksia varten. 

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Tältä sivulta löydät ajantasaisen version.


Mitä tietoa keräämme?


www.hhfishing.fi kerää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.


Antamasi tiedot


Nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi kysytään yhteydenottolomakkeessa. Lisäksi sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroasi kysytään palvelua koskevan viestinnän yhteydessä. Palveluiden laskutusta varten keräämme lisäksi osoite- ja laskutustiedot. Kalastuslupaa varten keräämme lainsäädännön edellyttämät tiedot. 


Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot


www.hhfishing.fi sivusto kerää evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Sivujen käytöstä tilastoidaan muun muassa käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.


Miten käytämme keräämäämme tietoa?


Käytämme antamiasi tietoja palveluiden yksityiskohtien sopimiseen, viestintään, markkinointiin ja laskutukseen sekä kalastuslupien hankintaan. Kalastuslupien osalta tietoja käytetään lupien toimittamista ja mahdollisia myöhemmin tapahtuvia lupatarkistuksia varten.   

Sivuston evästeiden avulla kerättyjen ja tilastoitujen tietojen analysointiin käytetään  Google Analyticsia. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisäksi  sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja sosiaalisen median yhteisöpalveluihin,  Facebookiin,  Youtubeen, Instagrammiiin ja Twitteriin. www.hhfishing.fi  sivusto ei lähetä käyttäjien tai asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. Sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta.


Luovutammeko henkilötietoja?


www.hhfishing.fi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa:


Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa suostumuksellasi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen, kuten HH Fishing & Consulting Ky:lle. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 


Palveluntarjoajat

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tällöin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittely tapahtuu HH Fishing & Consulting Ky:n puolesta ja lukuun.  


Kansainväliset tietojen siirrot

www.hhfishing.fi ja HH Fishing & Consulting Ky pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle,  vain jos tällöin on huolehdittu  henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. 


Tietojen säilytys 

Osoitteet ja yhteystiedot säilytetään viestintää ja markkinointia varten, ellei asiakas ilmaise haluaan poistua listalta. Jos lähetetään markkinointiviestejä,  tarjotaan viestissä aina mahdollisuutta poistua sähköpostilistalta. 


Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, oikaista ne, saada ne poistetuksi, sekä rajoittaa ja vastustaa käsittelyä. Sinun pitää tunnistautua voidaksesi käyttää oikeuksiasi ja  poistamme tietosi, jos meillä ei ole oikeusperustetta tietojen säilyttämiselle.


Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?


Rekisterinpitäjä :  HH Fishing & Consulting Ky

harri.hintsa@gmail.com 

+358 (0)40 553 3122

Pähkinärinteentie 35 A 9
01710 Vantaa
Y-tunnus: 2112086-1

Yhteyshenkilö: Harri Hintsa
harri.hintsa@gmail.com


Valitusoikeus 


Jos rekisterinpitäjä on kieltänyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tai poistamasta  tietojasi, voit saattaa asian  valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, lisätiedot  http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

tietosuojaseloste
GDPR tietosuojaseloste: Text
bottom of page